Årsmöte

Föreningens hösta beslutande organ är årsmötet som består av närvarande medlemmar.
Årsmöte hålls i november månad enligt Sveriges Biodlares Riksförbunds stadgar och kallelse skickas till föreningens medlemmar.

Medlem som önskar att motion tas upp på årsmötet lämnar sådan till föreningens sekreterare senast den 30 september:
Viveka Helgeson
viveka.helgeson@telia.com
Stanstorp Andersvägen 2, 243 91 Höör

Medlem som önskar nominera person till förtroendepost kontaktar föreningens valberedning:
Bengt Jakobsson
073-040 42 26
axelboda@hotmail.se
Magnus Rasmusson
076-110 72 92
magnus.rasmusson@yahoo.se

Medlem som har frågor angående årsmötet är välkommen att kontakta styrelsen.